logo ttltax

Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

1. Cái Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp trực tiếp

- Những Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ (Có nghĩa là không được hạch toán vào TK 133) -> Mà đưa vào nguyên giá của hàng hóa, dịch vụ, vật tư, công cụ, TSCĐ mua vào hoặc được đưa vào chi phí để tính thuế TNDN

(Chi tiết các bạn có thể xem tại khoản 9 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 thông tư 200)

VD: Doanh Nghiệp của bạn kê khau thuế GTGT(Giá trị gia tăng) theo pp(Phương Pháp) trực tiếp đi mua hàng hóa dịch vụ, sản phẩm,.. của Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ → Như vậy hóa đơn đầu vào sẽ có thuế GTGT, các bạn hạch toán như sau:

Cụ thể: Có hóa đơn GTGT đầu vào:

- Giá trị hàng hóa là 15.000.000

- Tiền thuế GTGT là 1.500.000

Tổng số tiền phải thanh toán: 16.500.000

Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK - 156, 152, 153 ... (Hoặc TK 211 nế là TSCĐ): 16.500.00 (Tổng số tiền phải thanh toán).

Có TK - 111, 112, 331 ...( Tổng tiền phải thanh toán)

2. Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

- Khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ các bạn lập hóa đơn bán hàng, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn hạch toán theo 2 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Nếu tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn;

Nợ TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

    Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

     Có TK 3331 - (Số tiền thuế GTGT phải nộp)

- Khi nộp thuế GTGT:

Nợ TK 3331 - (Số tiền thuế GTGT phải nộp)

     Có các TK 111,112.

Phương Pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ thi khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

- Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK – 111, 112, 131 …(Tổng giá trị thanh toán)
Có TK – 511 (Giá bao gồm cả thuế GTGT)

- Định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:
Nợ các TK 511, 515, 711 (Số tiền thuế GTGT phải nộp)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Khi nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có các TK 111, 112.

 

Tin tức mới

16-07-2019 - 03:30 PM

Nộp thuế điện tử giúp cho kế toán tiết kiệm được thời gian cũng như các bước phức tạp về quy trình tại nơi nộp thuế.

Xem thêm

07-08-2019 - 09:56 PM

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 4.2.0 mới nhất

Xem thêm

09-08-2019 - 09:50 AM

Cách Chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư - Sơ đồ kế toán tk 642

Xem thêm

14-08-2019 - 09:30 AM

8 công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm ngay 2020

Xem thêm

Hướng dẫn

19-08-2019 - 11:00 AM

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa được cập nhật với cơ quan thuế

Xem thêm

20-07-2019 - 11:10 AM

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Xem thêm

16-07-2019 - 02:29 PM

Hướng dẫn đăng ký cập nhật chữ ký số hải quan điện tử

Xem thêm

27-06-2019 - 12:05 PM

Lỡ cài window 64bit hay IE 11 biết làm sao khai thuế, có một cách đơn giản ai cũng làm được trong bài viết nàysẽ hướng dẫn bạn...

Xem thêm

25-06-2019 - 02:35 PM

DN có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử...

Xem thêm

22-06-2019 - 11:39 AM

Hiện nay việc thuê nhà để ở hay để kinh doanh, làm văn phòng, xưởng sản xuất diễn ra ngày càng phổ biến và rộng rãi

Xem thêm

22-06-2019 - 10:45 AM

Hỏi về thời hạn xác nhận đơn xin xác nhận không nợ thuế Xuất nhập khẩu

Xem thêm

17-06-2019 - 03:10 PM

Xử lý nhanh gọn lẹ lỗi định dạng sai ngày tháng năm khi nộp tờ khai thuế

Xem thêm

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND