logo ttltax

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                               HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

                                             Số: 23.08.2019/HĐĐT/TTL-..............

 

         - Căn cứ Bộ Luật Dân sự số năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

         - Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

         - Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

         -  Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

         - Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

         - Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/ND-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014  của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

         - Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

-         Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của Hai Bên.

 

Hôm nay, ngày ........ tháng ......... năm 2019, Chúng tôi gồm:

 

BÊN A: .........................................................................................................

          Địa chỉ  : .......................................................................

          Mã số thuế       : .......................

         Điện thoại    :   .............................

         Đại diện        : ................................................     Chức vụ: Giám đốc

 

BÊN B:  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ TTL

         Địa chỉ              : 134/2C Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp HCM

         Mã số thuế        : 0315194912

         Điện thoại         : (028) 6271 1699 – 0938 456 616

         Website             : ttltax.com;                             Email: Info@ttltax.com      

         Số tài khoản     : 1496227; Tại: NH TMCP Á Châu – PGD Phú Trung

         Đại diện            : Bà MAI THỊ HỒNG THU         Chức vụ: Giám đốc

 

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, Hai Bên thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

         Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp quyền sử dụng Dịch vụ Hóa đơn điện tử hddt.ttltax.com (sau đây gọi tắt là Dịch vụ) với nội dung chi tiết sau:


Số tt

Mã gói cước

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

1

HD 500

800.000

Mẫu số: 01GTKT0/001

Ký hiệu: TL/19E

Từ số: 0000001

Đến số: 0000500

2

Phí thiết kế khởi tạo hóa đơn mẫu

200.000

 

 

Tổng cước phí sử dụng Dịch vụ

1.100.000

 

         Lưu ý:

         + Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10 %;

         + Bên B đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Bên A đúng với gói cước mà Bên A đã      đăng ký.

         + Thời gian sử dụng của dịch vụ được tính bắt đầu từ ngày Bên B bàn giao quyền sử dụng dịch vụ cho Bên A.

 

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

         + Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng theo cước phí sử dụng dịch vụ như đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

         + Bên A thanh toán giá trị Hợp đồng cho Bên B bằng Việt Nam Đồng dưới hình thức chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

         - Trường hợp Bên A thanh toán phí dịch vụ bằng chuyển khoản, vui lòng chỉ thanh toán vào Tài khoản công ty;

         - Trường hợp Bên A thanh toán phí dịch vụ bằng tiền mặt, vui lòng chỉ thanh toán cho nhân viên được Bên B chỉ định với điều kiện có phiếu thu đóng dấu của Bên B hoặc Hóa đơn GTGT;

         - Trường hợp thanh toán không đúng với những điều đã nêu ở trên, nếu có vấn đề xảy ra về phí dịch vụ, công nợ, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm.

         + Bên B phát hành hóa đơn điện tử cho Bên A sau khi Bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị Hợp đồng và cung cấp đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định của Bên B.

 

ĐIỀU 3: BÀN GIAO

         - Bên B sẽ bàn giao gói Dịch vụ và Thông tin đăng nhập để truy cập vào gói Dịch vụ    cho Bên A tại địa chỉ do Bên A cung cấp trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ khi Hai Bên ký kết Hợp đồng và Bên A hoàn thành trách nhiệm thanh toán các khoản phí cho Bên B như đã thống nhất ở Điều 2của Hợp đồng này.

         - Chi phí bàn giao: Bên B chịu mọi chi phí liên quan đến việc bàn giao Dịch vụ       phát sinh (nếu có).

         - Đại diện nhận bàn giao của Bên A:

Họ và tên

Chức vụ

CMND/CCCD

Ngày cấp

Nơi cấp

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

         4.1 Trách nhiệm Bên A

         - Bố trí máy tính và thiết bị cần thiết để có thể truy cập sử dụng Dịch vụ qua mạng Internet.

         - Thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của Bên B.

         - Bảo mật và chịu trách nhiệm trong trường hợp làm lộ thông tin đăng nhập và các thông tin do Bên B cung cấp. Nghĩa vụ bảo mật theo quy định tại Điều này vẫn có hiệu lực ngay cả khi quan hệ hợp tác giữa Hai Bên chấm dứt.

         - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung thông tin, dữ liệu của Bên A khi sử dụng Dịch vụ.

         - Bảo mật dữ liệu Hóa đơn điện tử và thực hiện sao lưu dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của Bên A

         4.2 Trách nhiệm Bên B

         - Hỗ trợ Bên A cài đặt Dịch vụ ngay sau khi Bên A chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để sử dụng Dịch vụ.

         - Cung cấp tài khoản quản trị, hạ tầng kỹ thuật để Bên A truy xuất và thực hiện phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng của Bên A

         - Hướng dẫn, hỗ trợ Bên A trong suốt quá trình Bên A sử dụng Dịch vụ.

         - Đảm bảo duy trì hoạt động cho hệ thống để Bên A có thể truy cập sử dụng liên tục. Nếu Bên B cần tạm dừng hệ thống để nâng cấp thêm chức năng cho Dịch vụ thì phải thông báo công khai việc tạm dừng và phải ghi rõ thời gian hoạt động trở lại của hệ thống, đồng thời đảm bảo việc nâng cấp, tạm dừng hệ thống không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Bên A.

 

ĐIỀU 5: NGỪNG VÀ CẤP LẠI DỊCH VỤ

         - Bên B sẽ ngừng quyền sử dụng Dịch vụ của Bên A khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

            * Khi Bên A gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên B, yêu cầu đó phải được gửi đến Bên B chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày ngừng sử dụng theo đề xuất của Bên A.

            * Khi Bên B phát hiện ra bất cứ sai sót nào có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên A.

            * Khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

         - Khi xảy ra một trong các trường hợp trên, Bên B sẽ tiến hành ngừng quyền sử dụng Dịch vụ đồng thời thông báo cho Bên A về việc ngừng quyền sử dụng.

         - Trong trường hợp có nhu cầu cấp lại quyền sử dụng Dịch vụ đã ngừng, Bên A cần làm thủ tục đăng ký cấp lại với Bên B. Nếu thời điểm đăng ký cấp lại diễn ra trước thời hạn của gói cước cũ, Bên A sẽ được cộng thêm thời hạn sử dụng tương ứng với thời hạn còn lại của gói cước cũ tính từ thời điểm đăng ký cấp lại.

 

ĐIỀU 6: HỖ TRỢ KỸ THUẬT

         - Bên B đảm bảo hỗ trợ miễn phí cho Bên A các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp đồng.

         - Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nếu Bên A có bất kỳ vướng mắc hoặc sự cố nào phát sinh, Bên A sẽ thông báo cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bên B theo số điện thoại: 028 62711 699  – 0906 917 464

-      Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

 

ĐIỀU 7: BẤT KHẢ KHÁNG

         - Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra sau khi ký Hợp đồng, do những điều kiện bất thường xảy ra mang tính khách quan ngoài sự kiểm soát, các bên không thể lường trước được hoặc không thể khắc phục được.

         - Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Các bên phải tiến hành biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

         - Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, Bên B phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên A về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện (việc thông báo được thực hiện chậm nhất trong vòng 02 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện). Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

         - Nếu bất khả kháng kéo dài 15 ngày, Hai Bên sẽ gặp gỡ, thương lượng để đi đến giải quyết thoả đáng cho tình huống đó.

 

ĐIỀU 8:CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG                                       

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi:

         - Hết thời hạn quy định của Hợp đồng mà Bên A không đăng ký gia hạn.

         - Hai Bên thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng.

         - Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng:

         * Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi Bên B vi phạm các nghĩa vụ quy định trong

         * Hợp đồng, vi phạm quy định của Pháp luật về việc cung cấp Dịch vụ.

         * Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu trong thời gian sử dụng Dịch vụ, Bên A có hành vi vi phạm pháp luật, các thể lệ và quy định về khai thác Dịch vụ; không thanh toán cước phí Dịch vụ như quy định tại Hợp đồng này.

         * Khi một trong Hai Bên vi phạm Hợp đồng, bên còn lại sẽ gửi thông báo yêu cầu Bên vi phạm khắc phục và/hoặc sửa chữa những vi phạm đó. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên bị vi phạm gửi thông báo mà Bên vi phạm không khắc phục và/hoặc sửa chữa, Bên bị vi phạm có quyền Đơn phương chấm dứt Hợp đồng và không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp đó.

         * Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo đúng quy định nêu trên, Bên B có nghĩa vụ trả lại cho Bên A phần giá trị Hợp đồng còn lại.

         * Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo đúng quy định nêu trên, Bên B không phải hoàn trả bất kỳ chi phí gì mà Bên A đã thanh toán cho Bên B.

 

ĐIỀU 9: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

         - Thông tin bảo mật được hiểu là bất kỳ thông tin nào về tình hình kinh doanh, giao dịch, tài chính, điều hành liên quan đến hoạt động, khách hàng, hợp đồng được tồn tại dưới bất kỳ dạng thức nào dù là văn bản, lời nói, tệp dữ liệu, … mà chưa được công bố công khai, do hai Bên cung cấp nhằm mục đích phục vụ cho việc hỗ trợ thực hiện dịch vụ.

         - Hai Bên không được tiết lộ Thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định rõ ràng của pháp luật.

         - Trong trường hợp một trong hai Bên vi phạm Cam kết bảo mật thông tin này, Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên vi phạm xin lỗi, chấm dứt hành vi vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ sự vi phạm đó.

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

         - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn tương ứng với gói cước của Dịch vụ mà Bên A đã đăng ký. Trong vòng 30 ngày trước khi Hợp đồng hết hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, Bên A sẽ tiến hành thủ tục đăng ký gia hạn với Bên B. Trong trường hợp này, Hợp đồng sẽ được gia hạn tương ứng với gói cước Bên A đã đăng ký trong Bản đăng ký gia hạn.

         - Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung của Hợp đồng này. Bất kỳ vấn đề nào chưa được thỏa thuận hoặc chưa được quy định cụ thể trong Hợp đồng này sẽ được hiểu và vận dụng theo các quy định Pháp luật có liên quan.

         - Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa tranh chấp ra Tòa án nơi Bên B đặt trụ sở giao dịch chính để giải quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

         - Bất cứ sự thay đổi nào của Hợp đồng này chỉ có giá trị khi lập thành văn bản và được sự đồng ý của các bên có liên quan. Hợp đồng sẽ tự động thanh lý khi hết thời hạn Hợp đồng mà Bên A không có nhu cầu gia hạn và Hai Bên không xảy ra tranh chấp.

         - Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản để thực hiện và có hiệu lực từ ngày ký.

 

CÔNG TY A

CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN

- TƯ VẤN THUẾ TTL

 

 

                               

Yêu cầu tư vấn
(Quý khách điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách)

Khách hàng của TTL

công ty tnhh chuyên sĩ chai hủ nhựa Trần trúc và tất cả sản phầm về nhựa, hủ nhựa, chai nhựa,Chai nh Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Mensa Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND
Hotline: 090 6917 464 - Hỗ trợ kỹ thuật (24/7): 0938 177 499