logo ttltax

 

Câu hỏi 1:

 

 Sản phẩm dùng nội bộ có cần phải bắt buộc lập hoá đơn GTGT và nộp thuế không

Trả Lời

Theo hướng dẫn tại điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số: 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 thì:
Đối hàng hóa dùng để sử dụng nội bộ thì bắt buộc lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp xuất hàng hóa để tiếp tục giai đoạn cung cấp marketing của tổ chức thì không phải xuất hóa đơn GTGT. Trường hợp đơn vị xuất hàng hóa để tiếp tục quá trình sản xuất buôn bán của công ty thì ko buộc phải xuất hóa đơn GTGT.

 

Câu hỏi 2:

 

Doanh nghiệp có cần cần bắt buộc hoàn thuế trong thời gian bao lâu? Nếu ko bắt buộc thì cơ quan thuế có thông báo không?

Trả Lời:

Không có quy định bắt buộc phải xin hoàn thuế. Việc xin hoàn hay để lại tiếp tục khấu trừ tất nhiên đó là quyền của Doanh nghiệp. Do vậy cơ quan thuế sẽ không thông báo gì cho Doanh nghiệp. Trường hợp Doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ từ 200 triệu trở lên nếu trong trường hợp nhận thấy số tiền này có xu hướng tăng dần lên hoặc lâu mới khấu trừ hết thì kế toán nên phải xem lại các điều kiện hoàn thuế tại điều 16-18, trong Thông tư 219/2013/TT-BTC và làm thủ tục hoàn thuế theo quy định để bổ sung vốn kinh doanh cho Doanh nghiệp.

 

Câu Hỏi 3:

 

 Hướng dẫn xử lý hàng tổn thất do thiên tai và kê khai thuế

 

Trả Lời:

 

Thủ tục cần có:

+ Xác nhận của cơ quan chức năng về sự cố thiên tai

+ Doanh nghiệp lập Bảng kê các tài sản bị tổn thất

+ Quyết định của Giám đốc chỉ đạo hướng giải quyết

+ Doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT ghi tên và số lượng tài sản bị tổn thất

+ Doanh được hạch toán giá trị tổn thất không được bồi thường vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Không phải điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ trên tờ khai.

 

Tin tức mới

21-11-2019 - 02:04 PM

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không...

Xem thêm

26-11-2019 - 04:30 PM

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải được lập thành biên bản với những nội dung chính bắt buộc phải...

Xem thêm

12-12-2019 - 03:55 PM

Phần mềm HTKK 4.2.5 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

Hướng dẫn

02-10-2019 - 10:53 AM

Cách tính thuế GTGT hàng nhẩu theo giá CIF và giá FOB Theo công thức ta có xác định nhu sau

Xem thêm

13-09-2019 - 03:13 PM

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT trên website của tổng cục thuế

Xem thêm

28-08-2019 - 03:16 PM

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng dễ dàng

Xem thêm

28-08-2019 - 11:06 AM

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

Xem thêm

19-08-2019 - 11:00 AM

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa được cập nhật với cơ quan thuế

Xem thêm

20-07-2019 - 11:10 AM

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND