logo ttltax

Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

1. Cái Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp trực tiếp

- Những Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ (Có nghĩa là không được hạch toán vào TK 133) -> Mà đưa vào nguyên giá của hàng hóa, dịch vụ, vật tư, công cụ, TSCĐ mua vào hoặc được đưa vào chi phí để tính thuế TNDN

(Chi tiết các bạn có thể xem tại khoản 9 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 thông tư 200)

VD: Doanh Nghiệp của bạn kê khau thuế GTGT(Giá trị gia tăng) theo pp(Phương Pháp) trực tiếp đi mua hàng hóa dịch vụ, sản phẩm,.. của Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ → Như vậy hóa đơn đầu vào sẽ có thuế GTGT, các bạn hạch toán như sau:

Cụ thể: Có hóa đơn GTGT đầu vào:

- Giá trị hàng hóa là 15.000.000

- Tiền thuế GTGT là 1.500.000

Tổng số tiền phải thanh toán: 16.500.000

Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK - 156, 152, 153 ... (Hoặc TK 211 nế là TSCĐ): 16.500.00 (Tổng số tiền phải thanh toán).

Có TK - 111, 112, 331 ...( Tổng tiền phải thanh toán)

2. Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

- Khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ các bạn lập hóa đơn bán hàng, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn hạch toán theo 2 phương pháp sau:

Phương pháp 1: Nếu tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn;

Nợ TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

    Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

     Có TK 3331 - (Số tiền thuế GTGT phải nộp)

- Khi nộp thuế GTGT:

Nợ TK 3331 - (Số tiền thuế GTGT phải nộp)

     Có các TK 111,112.

Phương Pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ thi khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:

- Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK – 111, 112, 131 …(Tổng giá trị thanh toán)
Có TK – 511 (Giá bao gồm cả thuế GTGT)

- Định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:
Nợ các TK 511, 515, 711 (Số tiền thuế GTGT phải nộp)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Khi nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Có các TK 111, 112.

 

Tin tức mới

26-04-2020 - 01:39 AM

Trong khi nhiều người lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch vào dịp nghỉ lễ sắp tới, thì cũng có không ít người vẫn phải làm việc...

Xem thêm

04-02-2020 - 04:21 PM

chuẩn mực kế toán, giúp cho kiểm soát viên và người kiểm tra kế toán có căn cứ, đối soát và đối chiếu để...

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

25-02-2020 - 09:48 AM

Nguyên tắc SMARTER (tiếng Anh: SMARTER Goals) là những nguyên tắc thiết lập mục tiêu, đảm bảo cho các mục tiêu đã đề xuất được...

Xem thêm

Hướng dẫn

19-02-2020 - 12:05 PM

Lí thuyết quyền lực quản lí cho rằng khoản tiền lương thưởng trả cho nhân viên quản lí cấp cao thường là quá cao khi so sánh...

Xem thêm

07-02-2020 - 03:51 PM

Trong kế toán, lãi dồn tích là tiền lãi của một món nợ hoặc của một nghĩa vụ tài chính đã được ghi nhận nhưng chưa thật...

Xem thêm

06-02-2020 - 04:56 PM

Phương pháp chứng từ kế toán (tiếng Anh: Accounting voucher method) là phương pháp thông tin và kiểm tra trạng thái và sự vận động...

Xem thêm

04-02-2020 - 09:34 AM

Ghi sổ kép trong tiếng Anh được gọi là: Double Entry | Ghi sổ kép là việc ghi vào ít nhất hai tài khoản để phản ánh nghiệp vụ...

Xem thêm

16-01-2020 - 11:15 AM

Mô hình phản ánh nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng thực sự chỉ coi trọng 5 thuộc tính này khi xem xét việc mua hàng của doanh...

Xem thêm

10-01-2020 - 03:06 PM

Tăng trưởng tự thân là tốc độ tăng trưởng mà một công ty có thể đạt được bằng cách tăng sản lượng và doanh thu bán hàng...

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND