logo ttltax

Kê khai và nộp trực tiếp

Cách này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập và chưa kịp đăng ký nộp thuế điện tử:

Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/ND.

Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu C1-02/NS ban hành kèm TT119/2015/TT-BTC.

Bước 3: Nộp tiền lệ phí môn bài tại ngân hàng có giao dịch thu thuế.

Kê khai và nộp qua mạng điện tử

Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài.

Điều kiện để nộp lệ phí môn bài (hoặc các loại thuế phải nộp khác) qua mạng điện tử: Doanh nghiệp đã mua chữ kỹ số và đã đăng ký nộp tiền thuế qua mạng (trích tiền từ tài khoản ngân hàng).

Nếu doanh nghiệp thuộc diện phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Chúng ta vào ứng dụng HTKK hoặc vào trực tiếp trang web của Tổng cục thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn để tạo tờ khai. Trong bài này chúng ta lấy ví dụ khi tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK.

Đăng nhập vào HTKK => Chọn mục Phí – lệ Phí >> chọn tờ khai lệ phí môn bài.

huong dan nop to khai le phi mon bai

Chọn kỳ kê khai.

 huong dan nop le phi mon bai online

Khai báo thông tin về vốn và mức phí, sau đó ghi lại bản kê khai, kết xuất ra XML để nộp qua mạng.

hướng dẫn nộp lệ phí môn bài online

Căn cứ theo số vốn đăng ký kinh doanh:

SỐ VỐN ĐĂNG KÝ KD

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP

TIỂU MỤC NỘP TIỀN

Trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/ năm

2863

Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm KD, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1,000,000 đồng/năm

2864

Căn cứ theo thời điểm thành lập (tính cho năm đầu tiên hoạt động):

Vào 6 tháng đầu năm (từ 01/01 đến 30/06 trong năm đăng ký kinh doanh): Nộp mức lệ phí môn bài cả năm (100%).

Vào 6 tháng cuối năm (từ 01/07 đến 31/12 trong năm đăng ký kinh doanh): Nộp mức lệ phí môn bài nửa năm (50%).

 

Bước 2: Sau khi kê khai, truy cập vào trang web http://nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp tờ khai.

 

Vào nộp tờ khai > chọn tờ khai vừa kết xuất ra và tải lên hệ thống > bấm ký điện tử> bấm nộp tờ khai. Hệ thống báo nộp tờ khia thành công.

hướng dẫn nộp thuế môn bài online

Bước 3: Nộp tiền lệ phí môn bài (điện tử).

Truy cập vào hệ thống https://nopthue.gdt.gov.vn và đăng nhập tài khoản doanh nghiệp > chọn lập giấy nộp tiền > khai báo các thông tin doanh nghiệp và thông tin nộp thuế vào giấy nộp tiền

hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài online

Trong mục loại thuế: thuế nội địa. Ở phần nội dung kinh tế ta chọn loại thuế ta cần nộp bằng cách click chọn vào ô màu trắng cạnh ô nội dung kinh tế.

 

hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài online6

Chọn mục thuế cần nộp, bấm chọn tra cứu để ra danh mục thuế trong nhóm.

 hướng dẫn nộp tờ khai lệ phí môn bài 6

Chọn lệ phí môn bài (lưu ý bậc thuế doanh nghiệp đang áp dụng).

 

hướng dẫn nộp tờ khai lệ phí môn bài

 

Sau khi chọn bậc thuế áp dụng, ta chọn kỳ tính thuế (định dạng mm/yyyy) => Điền số tiền cần nộp và kiểm tra lại toàn bộ thông tin trong giấy nộp tiền đã lập và bấm hoàn thành > Nộp giấy nộp tiền> hệ thống báo đã nộp giấy nộp tiền thành công và chờ kết quả.

 

hướng dẫn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Để tra cứu tình trạng nộp tiền thuế, chúng ta vào mục tra cứu, chọn tra cứu giấy nộp tiền để kiểm tra tình trạng giấy nộp tiền của doanh nghiệp. Ngoài ra khi hệ thống hoàn tất việc nộp thuế thì email đăng ký trong tài khoản nộp thuế có nhận được email thông báo.

Tin tức mới

21-11-2019 - 02:04 PM

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không...

Xem thêm

26-11-2019 - 04:30 PM

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải được lập thành biên bản với những nội dung chính bắt buộc phải...

Xem thêm

12-12-2019 - 03:55 PM

Phần mềm HTKK 4.2.5 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

Hướng dẫn

16-01-2020 - 11:15 AM

Mô hình phản ánh nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng thực sự chỉ coi trọng 5 thuộc tính này khi xem xét việc mua hàng của doanh...

Xem thêm

10-01-2020 - 03:06 PM

Tăng trưởng tự thân là tốc độ tăng trưởng mà một công ty có thể đạt được bằng cách tăng sản lượng và doanh thu bán hàng...

Xem thêm

08-01-2020 - 03:42 PM

Biến số kinh tế (hay còn gọi là số liệu kinh tế): là những con số phản ánh thực tế các kết quả kinh tế, các hiện tượng kinh...

Xem thêm

08-01-2020 - 03:44 PM

Tài khoản đối ứng được ghi nhận trong cùng bản báo cáo tài chính với tài khoản liên kết

Xem thêm

06-01-2020 - 11:27 AM

Chính sách kế toán (tiếng Anh: Accounting Policies) là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp...

Xem thêm

02-10-2019 - 10:53 AM

Cách tính thuế GTGT hàng nhẩu theo giá CIF và giá FOB Theo công thức ta có xác định nhu sau

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND