logo ttltax

Trước khi sử dụng hóa đơn đặt in thì các doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. Bài viết sau đây hướng dẫn quý doanh nghiệp hướng dẫn thong báo phát hành hóa đơn đơn giản dễ giản.


 

Thời hạn phải nộp thông báo phát hành hóa đơn bao lâu?

 Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sổ sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, Dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ 2 lần trở đi, nếu không có sự thay đổi gì về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

 Trường hợo khi nhận được thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, Cơ quan thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan thuế phải có văn phải thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh lại để thông báo phát hành hóa đơn mới.

Cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để thông báo phát hành hóa đơn?

Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo phát hành hóa đơn.

Nội dung thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

điều 1 Tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành( tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lương hóa đơn thông báo phát hành( từ số ........ đến số ..........)).

điều 2 Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in),

điều 3 Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử);

điều 4 Ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

2. Hóa đơn mẫu.

3 - Quyết định của cơ quan thuế về việc cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in

Lưu ý:
- Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin sử dụng hóa đơn đặt in thì cơ quan quản lý thuế trực tiếp sẽ kiểm tra và quyết định có được sử dụng hay không. (nếu có thì cần có quyết định của cơ quan thuế)

- Trường hợp trong 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế không trả lời thì doanh nghiệp không cần quyết định cho phép của cơ quan thuế.

Cách nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Để nộp được báo thông báo phát hành hóa đơn qua mạng thì cần chuẩn bị:

1 - Chữ ký mẫu (token)

2 - Thông báo phát hành hóa đơn bản mềm (được lập theo hướng dẫn dưới đây)

3 - Mẫu hóa đơn và quyết định được sử dụng hóa đơn SCAN để nộp kèm thông báo.

Để thông báo phát hành hóa đơn bản mềm nộp qua mạng cần chuẩn bị như sau:

Bước 1. Làm thông báo phát hành hóa đơn

- Đăng nhập phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK)

- Chọn mục "Hóa đơn" và sau đó chọn "Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)".

- Nhập các thông tin bắt buộc vào "Thông báo phát hành hóa đơn".

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng dễ dàng 2019

- Sau khi nhập xong thì chọn: Kết xuất XML để có file nộp.

Sau khi có file thông báo phát hành hóa đơn thì đăng ký nộp thông báo (bước 2)

Bước 2. Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn

- Truy cập theo địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn.

- Đăng nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

- Chọn mục "Tài khoản" và "Đăng ký thêm tờ khai".

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng mới nhất 2019

- Sau đó chọn "Thông báo phát hành hóa đơn".

- Ấn tiếp tục.

- Sau khi đăng ký xong thì chọn mục "Nộp tờ khai" và tải file lên.

Bước 3. Nộp hóa đơn mẫu qua mạng

Phải Scan hóa đơn mẫu (theo bên nhà in cung cấp) và Quyết định được sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế (đính kèm trong file word).

- Sau khi nộp Thông báo phát hành hóa đơn trên http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì vào mục "Tra cứu" và chọn "TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn".

Hướng dẫn thông báo phát thành hóa đơn qua mạng lần đầu mới nhất 2019

- Sau đó tải file word hóa đơn mẫu để nộp.

- Ký xong nộp.

Vậy là xong Quý Doanh nghiệp đợi 2 ngày trở lên, tùy theo cơ quan thuế là có thể sử dụng hóa đơn của Mình.

Quý doanh nghiệp cần sử dụng hóa đơn điện tử xem bảng giá tại đây, và có 52 loại mẫu hóa đơn cho quý doanh nghiệp lựa chọn

 

 

Tin tức mới

26-04-2020 - 01:39 AM

Trong khi nhiều người lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch vào dịp nghỉ lễ sắp tới, thì cũng có không ít người vẫn phải làm việc...

Xem thêm

04-02-2020 - 04:21 PM

chuẩn mực kế toán, giúp cho kiểm soát viên và người kiểm tra kế toán có căn cứ, đối soát và đối chiếu để...

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

25-02-2020 - 09:48 AM

Nguyên tắc SMARTER (tiếng Anh: SMARTER Goals) là những nguyên tắc thiết lập mục tiêu, đảm bảo cho các mục tiêu đã đề xuất được...

Xem thêm

Hướng dẫn

19-02-2020 - 12:05 PM

Lí thuyết quyền lực quản lí cho rằng khoản tiền lương thưởng trả cho nhân viên quản lí cấp cao thường là quá cao khi so sánh...

Xem thêm

07-02-2020 - 03:51 PM

Trong kế toán, lãi dồn tích là tiền lãi của một món nợ hoặc của một nghĩa vụ tài chính đã được ghi nhận nhưng chưa thật...

Xem thêm

06-02-2020 - 04:56 PM

Phương pháp chứng từ kế toán (tiếng Anh: Accounting voucher method) là phương pháp thông tin và kiểm tra trạng thái và sự vận động...

Xem thêm

04-02-2020 - 09:34 AM

Ghi sổ kép trong tiếng Anh được gọi là: Double Entry | Ghi sổ kép là việc ghi vào ít nhất hai tài khoản để phản ánh nghiệp vụ...

Xem thêm

16-01-2020 - 11:15 AM

Mô hình phản ánh nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng thực sự chỉ coi trọng 5 thuộc tính này khi xem xét việc mua hàng của doanh...

Xem thêm

10-01-2020 - 03:06 PM

Tăng trưởng tự thân là tốc độ tăng trưởng mà một công ty có thể đạt được bằng cách tăng sản lượng và doanh thu bán hàng...

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND