logo ttltax

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 4.1.9 mới nhất ra mắt 01/07/2019 của Tổng cục thuế. thêm tính năng mới hấp dẫn. Đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.9 mới nhất 2019. Download phần mềm HTKK 4.1.9 miễn phí tại đây:

phần mềm htkk hỗ trợ khai thuế 4.1.9

 

Tính năng mới trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.9
1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK
Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

 

 

 

 

STT

Tên Chi cục Thuế trước khi sáp nhập

Tên Chi cục Thuế khu vực hiển thị trên Cổng thông tin điện tử

I

Cục Thuế tỉnh Hà Nam

1

Chi cục Thuế huyện Duy Tiên

Huyện Duy Tiên - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân

2

Chi cục Thuế huyện Lý Nhân

Huyện Lý Nhân - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân

3

Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm

Huyện  Thanh Liêm - Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục

4

Chi cục Thuế huyện Bình Lục

Huyện Bình Lục - Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục

II

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

1

Chi cục Thuế huyện Chi Lăng

Huyện Chi Lăng - Chi cục Thuế khu vực I

2

Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng

Huyện Hữu Lũng - Chi cục Thuế khu vực I

3

Chi cục Thuế huyện Đình Lập

Huyện Đình Lập - Chi cục Thuế khu vực II

4

Chi cục Thuế huyện Lộc Bình

Huyện Lộc Bình - Chi cục Thuế khu vực II

5

Chi cục Thuế huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng -  Chi cục Thuế khu vực III

6

Chi cục Thuế huyện Tràng Định

Huyện Tràng Định - Chi cục Thuế khu vực III

7

Chi cục Thuế huyện Văn Quan

Huyện Văn Quan - Chi cục Thuế khu vực IV

8

Chi cục Thuế huyện Bình Gia

Huyện Bình Gia - Chi cục Thuế khu vực IV

9

Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn

Huyện Bắc Sơn - Chi cục Thuế khu vực IV

III

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

1

Chi cục Thuế quận Sơn Trà

Quận Sơn Trà - Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

2

Chi cục Thuế quận Ngũ Hành Sơn

Quận Ngũ Hành Sơn - Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

3

Chi cục Thuế quận Thanh Khê

Quận Thanh Khê - Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu

4

Chi cục Thuế quận Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu - Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu

IV

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk:

1

Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo

Huyện Ea H’Leo - Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo - Krông Búk

2

Chi cục Thuế huyện Krông Búk

Huyện Krông Búk - Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo - Krông Búk

3

Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ  - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng

4

Chi cục Thuế huyện Krông Năng

Huyện Krông Năng - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng

5

Chi cục Thuế huyện Krông Ana

Huyện Krông Ana - Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin

6

Chi cục Thuế huyện Cư Kuin

Huyện Cư Kuin - Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin

7

Chi cục Thuế huyện Lắk

Huyện Lắk - Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông

8

Chi cục Thuế huyện Krông Bông

Huyện Krông Bông - Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông

9

Chi cục Thuế huyện Ea Kar

Huyện Ea Kar - Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắc

10

Chi cục Thuế huyện M’Drắc

Huyện M’Drắc - Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Drắc

V

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế

1

Chi cục Thuế huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền  -  Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

2

Chi cục Thuế huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền - Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

3

Chi cục Thuế thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà - Chi cục Thuế khu vực Hương Điền

4

Chi cục Thuế huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang - Chi cục Thuế khu vực Hương Phú

5

Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy - Chi cục Thuế khu vực Hương Phú

VI

Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

1

Chi cục Thuế huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Tú - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành

2

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành

3

Chi cục Thuế huyện Thạnh Trị

Huyện Thạnh Trị - Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị

4

Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm - Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị

5

Chi cục Thuế thành phố Sóc Trăng

Thành phố Sóc Trăng - Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

6

Chi cục Thuế huyện Mỹ Xuyên

Huyện Mỹ Xuyên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

VII

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

1

Chi cục Thuế huyện Tiên Lữ

Huyện Tiên Lữ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ

2

Chi cục Thuế huyện Phù Cừ

Huyện Phù Cừ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ

3

Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động

4

Chi cục Thuế huyện Kim Động

Huyện Kim Động - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên - Kim Động

VIII

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

1

Chi cục Thuế huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

2

Chi cục Thuế huyện Võ Nhai

Huyện Võ Nhai- Chi cục Thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai

3

Chi cục Thuế thành phố Sông Công

Thành phố Sông Công - Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ

4

Chi cục Thuế huyện Đại Từ

Huyện Đại Từ - Chi cục Thuế khu vực Sông Công - Đại Từ

5

Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên- Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình

6

Chi cục Thuế huyện Phú Bình

Huyện Phú Bình - Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình

7

Chi cục Thuế huyện Phú Lương

Huyện Phú Lương- Chi cục Thuế khu vực Phú Lương - Định Hóa

8

Chi cục Thuế huyện Định Hóa

Huyện Định Hóa- Chi cục Thuế khu vực Phú Lương - Định Hóa

IX

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

1

Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn - Bác Ái

2

Chi cục Thuế huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái - Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn - Bác Ái

3

Chi cục Thuế huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải - Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc

4

Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc

Huyện Thuận Bắc - Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc

 

 

 

Cập nhật Huyện Mỹ Hào thành Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
2.2. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] thành kiểm tra chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] + [39], sai khác cảnh báo vàng.
2.3. Chức năng kê khai Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (06/TNCN)

Cập nhật thay đổi tiểu mục hạch toán chỉ tiêu [32] khi in tờ khai 06/TNCN: Hạch toán chỉ tiêu [32] vào mục 1000, tiểu mục 1015
2.4. Chức năng kê khai Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)

Cập nhật hiển thị đúng giá trị mặc định “Từ ngày – đến ngày” khi chọn loại tờ khai kiểu kỳ.
Bắt đầu từ ngày 1/7/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây.

 

Tin tức mới

10-09-2019 - 12:08 PM

QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Xem thêm

12-09-2019 - 04:14 PM

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca là một trong những khoản phụ cấp mà người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động để chi trả...

Xem thêm

19-09-2019 - 05:02 PM

Danh sách 26 ngân hàng hỗ trợ nộp thuế qua mạng 24/7

Xem thêm

09-10-2019 - 05:13 PM

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không...

Xem thêm

Hướng dẫn

02-10-2019 - 10:53 AM

Cách tính thuế GTGT hàng nhẩu theo giá CIF và giá FOB Theo công thức ta có xác định nhu sau

Xem thêm

13-09-2019 - 03:13 PM

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT trên website của tổng cục thuế

Xem thêm

28-08-2019 - 03:16 PM

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng dễ dàng

Xem thêm

28-08-2019 - 11:06 AM

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

Xem thêm

19-08-2019 - 11:00 AM

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa được cập nhật với cơ quan thuế

Xem thêm

20-07-2019 - 11:10 AM

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND