logo ttltax

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài. Nội dung dưới đây sẽ mô tả chi tiết thời hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp lệ phí môn bài theo quy định chính phủ mới nhất 2019.lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kế toán phạt nặng chậm lệ phí môn bài

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài.

Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

 

TT Trường hợp

Thời hạn khai lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Tổ chức - Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chậm nhất là 30/1 hàng năm

- Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
- Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
Hộ gia đình, cá nhân - Nộp thuế theo phương pháp khoán. - Nộp thuế theo phương pháp khoán. - Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

- Cho thuê bất động sản.

- Cho thuê bất động sản.

 

Đừng bỏ lỡ: Hướng dẫn chi tiết từng bước nộp tờ khai, kê khai thuế Online mới nhất 2019Mức phạt chậm nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài

Từ ngày 01/7/2017 thuế môn bài chuyển thành lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các quy định về mức phạt chậm nộp vẫn thực hiện theo các quy định về thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài
Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC mức phạt với tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.

Đơn vị: Đồng.

 

Mức phạt Thời gian chậm
Không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ Có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng ×
 Phạt cảnh cáo (Có tình tiết giảm nhẹ)  ×  Từ trên 01 → 05 ngày
 700.000  400.100 - 1.000.000 Từ trên 01 → 10 ngày 
 1.400.000 800.00 - 2.000.000  Từ trên 10 → 20 ngày 
 2.100.000  1.200.000 - 3.000.000 Từ trên 20 → 30 ngày 
2.800.000 1.600.00 - 4.000.000 Từ trên 30 → 40 ngày
 3.500.000 2.000.000 - 5.000.000  Từ trên 40 → 90 ngày 


Số ngày chậm nộp: Tính từng ngày hết hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

 

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài
Từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, số tiền phải nộp bao gồm cả số tiền gốc phải nộp và tiền chậm nộp.

 

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày nộp chậm

 

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế... 


 

Khách hàng của TTL

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Mensa Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND
Hotline: 090 6917 464 - Hỗ trợ kỹ thuật (24/7): 0938 177 499