logo ttltax

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài. Nội dung dưới đây sẽ mô tả chi tiết thời hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp lệ phí môn bài theo quy định chính phủ mới nhất 2019.lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kế toán phạt nặng chậm lệ phí môn bài

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài.

Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

 

TT Trường hợp

Thời hạn khai lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Tổ chức - Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chậm nhất là 30/1 hàng năm

- Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
- Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
Hộ gia đình, cá nhân - Nộp thuế theo phương pháp khoán. - Nộp thuế theo phương pháp khoán. - Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

- Cho thuê bất động sản.

- Cho thuê bất động sản.

 

Đừng bỏ lỡ: Hướng dẫn chi tiết từng bước nộp tờ khai, kê khai thuế Online mới nhất 2019Mức phạt chậm nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài

Từ ngày 01/7/2017 thuế môn bài chuyển thành lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các quy định về mức phạt chậm nộp vẫn thực hiện theo các quy định về thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài
Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC mức phạt với tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.

Đơn vị: Đồng.

 

Mức phạt Thời gian chậm
Không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ Có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng ×
 Phạt cảnh cáo (Có tình tiết giảm nhẹ)  ×  Từ trên 01 → 05 ngày
 700.000  400.100 - 1.000.000 Từ trên 01 → 10 ngày 
 1.400.000 800.00 - 2.000.000  Từ trên 10 → 20 ngày 
 2.100.000  1.200.000 - 3.000.000 Từ trên 20 → 30 ngày 
2.800.000 1.600.00 - 4.000.000 Từ trên 30 → 40 ngày
 3.500.000 2.000.000 - 5.000.000  Từ trên 40 → 90 ngày 


Số ngày chậm nộp: Tính từng ngày hết hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

 

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài
Từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, số tiền phải nộp bao gồm cả số tiền gốc phải nộp và tiền chậm nộp.

 

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày nộp chậm

 

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế... 


 

Tin tức mới

21-11-2019 - 02:04 PM

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không...

Xem thêm

26-11-2019 - 04:30 PM

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải được lập thành biên bản với những nội dung chính bắt buộc phải...

Xem thêm

12-12-2019 - 03:55 PM

Phần mềm HTKK 4.2.5 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

Hướng dẫn

02-10-2019 - 10:53 AM

Cách tính thuế GTGT hàng nhẩu theo giá CIF và giá FOB Theo công thức ta có xác định nhu sau

Xem thêm

13-09-2019 - 03:13 PM

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT trên website của tổng cục thuế

Xem thêm

28-08-2019 - 03:16 PM

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng dễ dàng

Xem thêm

28-08-2019 - 11:06 AM

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

Xem thêm

19-08-2019 - 11:00 AM

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa được cập nhật với cơ quan thuế

Xem thêm

20-07-2019 - 11:10 AM

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND