logo ttltax

 Theo Điều 117 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp có thể sử dụng hoặc dựa trên 37 mẫu chứng từ kế toán sau đây để chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình. Tuy nhiên, chứng từ doanh nghiệp xây dựng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu:

 

 

Tải về

 

TT

Tên Chứng Từ

Số Hiệu
  I. Lao động tiền lương  
1 Bảng chấm công

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

Giấy đi đường

04-LĐTL

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

05-LĐTL

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10 

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11 

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

 

II. Hàng tồn kho

 
 13

Phiếu nhập kho

01-VT

14 

Phiếu xuất kho

02-VT

15 

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

03-VT

16 

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

17 

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

05-VT

18 

Bảng kê mua hàng

06-VT

19 

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

 

III. Bán hàng

 
 20

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

01-BH

21 

Thẻ quầy hàng

02-BH

 

IV. Tiền tệ

 
22 

Phiếu thu

01-TT

23 

Phiếu chi

02-TT

24 

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

25 

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

26 

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

27 

Biên lai thu tiền

06-TT

28 

Bảng kê vàng tiền tệ

 07-TT
29   Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)  08a-TT
30   Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)  08b-TT
31   Bảng kê chi tiền  09-TT

  V. Tài sản cố định 

32   Biên bản giao nhận tài sản cố định  01-TSCĐ
33   Biên bản thanh lý tài sản cố định  02-TSCĐ
 34  Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ 

 35  Biên bản đánh giá lại tài sản cố định  04-TSCĐ
 36  Biên bản kiểm kê tài sản cố định  05-TSCĐ
37

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

 06-TSCĐ

Biểu mẫu chứng từ doanh nghiệp theo thông tư 200

 

 

 


 

- Những điều cần lưu ý trước khi áp dụng:

điều 1 Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn nội dung ghi chép chứng từ kế toán theo hướng dẫn của từng loại chứng từ trong 37 biểu mẫu trên.

 

điều 2Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.

 


 

Khách hàng của TTL

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND