logo ttltax

Nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khoa học công nghệ mới đây Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP với nhiều ưu đãi, trong đó doanh nghiệp được miễn giảm thuế tới 13 năm. Thật không thể tin được mà phải tin thôi. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.


1 - Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 12 Nghị định 13/2019/NĐ-CP doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Thu nhập của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khao học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thực hiện dư án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể

+ Được miễn thuế 04 năm.

+ Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Như vậy, doanh nghiệp khoa học và công nhệ được miễn, giảm thuế tới 13 năm.

Lưu ý: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Tin vui cho doanh nhgiệp và startup công nghệ: Được miễn giảm thuế tới 13 năm

2 - Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo khoản 5 thông tư 156/2013/TT-BTC doanh nghiệp khoa học và công nghệ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thue đất.

+ Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.

+ Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt(trừ trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dư án đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

+ Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất.

+ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện khôn phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư.

Các bước thực hiện:

theo Điều 15 Thông tư 77/2014/TT-BTC doanh nghiệp khoa hhọc và công nghệ muốn được miễn, giảm tiền thuê đất. mặt nước phải thực hiện theo các bước yêu cầu sau:

Các bước thực hiện:
Theo Điều 15 Thông tư 77/2014/TT-BTC doanh nghiệp khoa học và công nghệ muốn được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước phải thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Nộp hồ sơ
- Đại điểm nộp: Nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp
- Lưu ý: Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.
Bước 2. Căn cứ vào Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian được miễn.
Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất hoặc thông báo cho người thuê đất biết lý do không thuộc diện được miễn, giảm.

3 - Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp.

Ngoài miễn giảm về thuế, tiền thuê đất, doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, cụ thể:
- Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.
+ Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;
+ Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, doanh nghiệp và startup công nghệ còn được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.


Đừng bỏ lỡ: Hướng dẫn đọc File xml bằng phần mềm itaxviewer

 

Tin tức mới

21-11-2019 - 02:04 PM

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không...

Xem thêm

26-11-2019 - 04:30 PM

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải được lập thành biên bản với những nội dung chính bắt buộc phải...

Xem thêm

12-12-2019 - 03:55 PM

Phần mềm HTKK 4.2.5 hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

Hướng dẫn

02-10-2019 - 10:53 AM

Cách tính thuế GTGT hàng nhẩu theo giá CIF và giá FOB Theo công thức ta có xác định nhu sau

Xem thêm

13-09-2019 - 03:13 PM

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT trên website của tổng cục thuế

Xem thêm

28-08-2019 - 03:16 PM

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng dễ dàng

Xem thêm

28-08-2019 - 11:06 AM

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

Xem thêm

19-08-2019 - 11:00 AM

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa được cập nhật với cơ quan thuế

Xem thêm

20-07-2019 - 11:10 AM

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND