logo ttltax
LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2019

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2019

27-02-2021 - 08:32 AM

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2019
Xem thêm
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

27-02-2021 - 08:32 AM


Xem thêm
LUẬT HẢI QUAN

LUẬT HẢI QUAN

28-06-2019 - 09:24 AM

Luật Hải quan năm 2014, số 54/2014/QH13 nghiêm cấm công chức hải quan nhận hối lộ,...
Xem thêm
LUẬT THỐNG KÊ

LUẬT THỐNG KÊ

27-02-2021 - 08:32 AM

Nghiêm cấm khai man, làm sai lệch dữ liệu thống kê
Xem thêm
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

27-06-2019 - 05:18 PM

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 còn quy định về kiểm toán viên, cộng tác viên kiểm...
Xem thêm
CÔNG VĂN SỐ 2355/TCT-DNNCN

CÔNG VĂN SỐ 2355/TCT-DNNCN

27-06-2019 - 03:34 PM

Về nghĩa vụ khấu trừ TNCN của tổ chức chi trả khi thue cá nhân kinh doanh làm người...
Xem thêm
LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

27-02-2021 - 08:32 AM

Thuế giá trị gia tăng được tính dựa trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch...
Xem thêm
LUẬT AN NINH MẠNG

LUẬT AN NINH MẠNG

27-06-2019 - 10:41 AM

nghiêm cấm việc sử dụng không gia mạng để thực hiện các hành vi như: Tổ chức,...
Xem thêm
LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT LAO ĐỘNG

26-06-2019 - 03:24 PM

Một trong những điểm nổi bật trong Bộ Luật lao động 2012 là quy định mới về...
Xem thêm
LUẬT ĐẤT ĐAI

LUẬT ĐẤT ĐAI

26-06-2019 - 03:13 PM

Luật Đất đai 2003 đã thúc đẩy sử dụng tài nguyên đất ngày càng tiết kiệm và...
Xem thêm
 Luật Xây dựng 2014

Luật Xây dựng 2014

26-06-2019 - 05:00 PM

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân...
Xem thêm
LUẬT VIỆC LÀM

LUẬT VIỆC LÀM

06-05-2021 - 11:29 PM

Đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, cũng như các chế độ bảo hiểm thất...
Xem thêm
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

26-06-2019 - 11:42 AM

Luật số 22/2008/QH12 cán bộ, công chức được công bố ngày 13 tháng 11 năm 2008 căn...
Xem thêm
LUẬT THƯƠNG MẠI

LUẬT THƯƠNG MẠI

26-06-2019 - 10:06 AM

Luật thương mại áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc...
Xem thêm
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

26-06-2019 - 09:25 AM


Xem thêm
Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

08-05-2019 - 03:49 PM

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 - Luật BHXH số 58/2014/QH13
Xem thêm
LUẬT KẾ TOÁN 2015

LUẬT KẾ TOÁN 2015

07-05-2019 - 02:16 PM

Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015, từ năm...
Xem thêm
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP

07-05-2019 - 09:11 AM

ngày 17/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài...
Xem thêm
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

06-05-2019 - 10:14 AM

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải...
Xem thêm
Nghị định 100/2018/NĐ-CP Bổ sung quy định về cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Nghị định 100/2018/NĐ-CP Bổ sung quy định...

06-05-2019 - 09:41 AM

Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung,...
Xem thêm
Quyết Định 595/QĐ-BHXH về thu BHXH, BHYT

Quyết Định 595/QĐ-BHXH về thu BHXH, BHYT

13-04-2019 - 09:42 AM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành...
Xem thêm
Nghị định 14/2019/NĐ-CP

Nghị định 14/2019/NĐ-CP

08-04-2019 - 03:16 PM

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một...
Xem thêm
Công văn 845/TCT-CNTT kế hoạch nâng cấp HTKK đáp ứng TT 133

Công văn 845/TCT-CNTT kế hoạch nâng cấp HTKK...

02-04-2019 - 02:07 PM

Ngày 15 tháng 03 năm 2018 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch...
Xem thêm
Công văn số 17526/BTC-TCT Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế

Công văn số 17526/BTC-TCT Luật sửa đổi,...

30-03-2019 - 10:55 AM

Bộ tài chính ban hành Công văn số 17526/BTC-TCT về việc Triển khai thực hiện...
Xem thêm
Quyết định số 01/QĐ-BHXH Chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định số 01/QĐ-BHXH Chế độ bảo...

29-03-2019 - 04:34 PM

Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam: Ban hành quy định về...
Xem thêm
Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định chi phí phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên

Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định...

29-03-2019 - 02:53 PM

Ngày 18/5/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định...
Xem thêm
Công văn số 586/TCT-CS tuyên truyền chính sách thuế GTGT

Công văn số 586/TCT-CS tuyên truyền chính sách...

25-03-2019 - 05:07 PM

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Tổng Cục Thuế có Công Văn số 586/TCT-CS gửi đến các Cục...
Xem thêm
Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Nghị định 83/2013/NĐ-CP

20-03-2019 - 09:09 AM

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa...
Xem thêm
Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Nghị định 39/2018/NĐ-CP

18-03-2019 - 04:00 PM

ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật...
Xem thêm
 Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Nghị định 146/2017/NĐ-CP

26-03-2019 - 11:33 AM

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP...
Xem thêm
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

28-03-2019 - 04:55 PM

Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Mời các bạn cùng...
Xem thêm
Nghị định 149/2018/NĐ-CP

Nghị định 149/2018/NĐ-CP

28-03-2019 - 04:55 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ...
Xem thêm
Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP

07-03-2019 - 03:34 PM

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI...
Xem thêm
Nghị Định 19/2019/NĐ-CP

Nghị Định 19/2019/NĐ-CP

28-03-2019 - 04:55 PM

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định sẽ...
Xem thêm
Nghị định 157/2018/NĐ-CP

Nghị định 157/2018/NĐ-CP

26-03-2019 - 11:28 AM

Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng...
Xem thêm
Công văn 5286/CT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN

Công văn 5286/CT-TNCN hướng dẫn Quyết toán...

26-03-2019 - 11:34 AM

Công văn 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 của Cục thuế TP Hà Nội Hướng dẫn Quyết toán...
Xem thêm
 Công văn số 1839/TCT–CS

Công văn số 1839/TCT–CS

19-03-2019 - 10:16 AM

Ngày 20/5/2014 Bộ tài chính ban hành Công văn số 1839/TCT–CS giới thiệu các nội dung...
Xem thêm

Khách hàng của TTL

công ty tnhh chuyên sĩ chai hủ nhựa Trần trúc và tất cả sản phầm về nhựa, hủ nhựa, chai nhựa,Chai nh Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Mensa Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND
Hotline: 090 6917 464 - Hỗ trợ kỹ thuật (24/7): 0938 177 499